Erken Çocukluk Eğitiminde Kodlama Farkındalığı

  • 0 comments

Erken çocukluk eğitimi çocukları gelecekti yaşantılarına hazırlayacak temel
becerileri kazandırır. Dolayısıyla çocuklar okul hayatında, sosyal yaşantılarında ve
ilerideki mesleklerinde başarılı olabilmeleri için yeni becerilerle donatılmalıdır. Peki
içinde bulunduğumuz yüzyılın gereksinim duyduğu bu yeni beceriler nelerdir. Gelin
birlikte inceleyelim.

• Dijital vatandaşlık: Artık çoğu resmi işlemlerimizi ev rahatlığında yapabiliyor,
alışverişlerimizi güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Uzaktan
eğitimler alabiliyor, üretim yapabiliyor ve insanlarla iletişim kurabiliyoruz. Ve
her geçen gün teknolojiyle bu yapabildiklerimizin sayısı hızla artıyor.
Dolayısıyla dijital vatandaşlık hayatımızın her alanında yer edinmiş durumda.
Bununla ilgili görev ve sorumluluklarımızı bilmeli, bu ödev ve sorumlulukların
üstesinden gelecek becerileri edinmeliyiz.

• Bilgiyi yapılandırma: Günümüzde bireylerden, bilgi tüketmekten çok bilgi
üretmeleri bekleniyor. Çağdaş dünyanın kabul ettiği birey, kendisine aktarılan
bilgileri aynen kabul eden, yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen
değil, bilgiyi yorumlayarak anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılan
bireyler olarak kabul ediliyor. (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Dolayısıyla bilgideki
anlamı kavrayabilen, akıl süzgecinden geçirerek yeniden yorumlama yapabilen
ve bilgiye yeni bir boyut kazandırabilen bireyler yetiştirmeyi başarmalıyız.

• Bilişimsel düşünme: Problemlere çözüm ararken ve o çözümü işlevsel hale
getirebilmek için teknolojinin gücünden faydalanabilmek gerekir. Bu durum
çözüme ulaşmayı kolaylaştıracağı gibi etki alanını da genişletecektir.
Bu becerilerin dışında çocuklarımızdan içinde yaşadığımız ve gelecekteki
yüzyılda yaratıcı ve iyi iletişim kurabilen, yenilikçi düşünebilen, tasarımcı ve işbirlikçi
bireyler olması beklenmektedir. Bu beceriler birçok yolla çocuklara kazandırılabilir.
Kodlama eğitimi bu yollardan sadece biridir. Erken çocukluk eğitiminde çocuklara
kodlama farkındalığı kazandırılması ileride kodlamaya ilgi duymalarına, dünyaya
hükmeden bilgisayar teknolojisini anlamaya çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
Kodlama, bir anlamda problem çözme yöntemidir. Erken çocukluk döneminde
çocuklara sunulacak gerçek yaşam problemleri kodlama farkındalığı kazanmaları için
en etkili yollardan biridir.

Kodlama denilince akla gelen bilgisayar, tablet, robot kiti gibi teknolojik araçlar
erken çocukluk eğitiminde kodlama farkındalığı için olmazsa olmaz materyaller
olarak görülmemelidir. Çocuğun bu konudaki en önemli materyali ve öğrenme yolu
oyundur. Dolayısıyla teknolojik aletlere ihtiyaç duymadan bilgisayarsız kodlama
yoluyla çocuklara kodlama farkındalığı kazandırabilir. Çocukların uygulayıcı ve karar
alıcı oldukları, karşılaşılan problemlere kendilerinin çözüm bulduğu oyunlar yoluyla
algoritmik ve mantıksal düşünmenin temelleri atılmaya başlar. Bunun için gerekli olan
pahalı araçlar, gösterişli kitler değil, yenilikçi ve tasarımcı öğretmenler, işbirlikçi ve iyi
iletişim kurabilen anne babalardır. Öğretmen ve anne babalar temel kodlama
becerilerine sahip olmalılar ki, kodlamanın mantığını çocuklara hissettirebilecek
oyunların fitilini ateşleyebilsenler.

 

Hasan ER
Okul Öncesi Eğitim Uzmanı

Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir